上手 và 得意 khác nhau như thế nào?

 

Giống nhau
Cả 2 từ này đều dùng để nói về khả năng, “giỏi” một cái gì đó.
Khác nhau
1️⃣ Khi nói về khả năng của người khác thì có thể sử dụng 上手 hay 得意, nhưng khi nói về khả năng của bản thân thì không thường sử dụng 上手.
2️⃣ Bởi vì  得意 thể hiện sự tự nhận thức về năng lực, còn 上手 thể hiện sự đánh giá năng lực của người khác.
3️⃣ Khi nói về năng lực của bản thân, người ra rất ngần ngại sử dụng上手vì sợ rằng mình đang tự đánh giá cao bản thân và đang kiêu căng, nên họ sử dụng 得意 để thay thế. Tuy nhiên, khi nói về bản thân một cách khiêm tốn, hạ thấp bản thân như câu「私は絵が下手です」 (Tôi vẽ tranh rất tệ) thì 下手 (Từ trái nghĩa của 上手 ) vẫn có thể được sử dụng.

Ví dụ

(O) この絵は上手に描けています。

Dịch: Bạn vẽ được bức tranh thật đẹp.

(X) この絵は得意に描けています。

  • Sử dụng từ 上手 để thể hiện sự đánh giá năng lực của người vẽ. Mặt khác, không thể sử dụng từ 得意biểu thị khả năng của người nói ở đây.  
  • Từ trái nghĩa của 上手下手 cũng được sử dụng để đưa ra đánh giá, và từ trái nghĩa của 得意苦手 cũng không được sử dụng khi đưa ra đánh giá.

(Nguồn alc.co.jp)

うち và いえ khác nhau như thế nào?

Điểm chung:

うち và いえ đều có thể được sử dụng để chỉ “nhà 家”


Tuy nhiên chúng khác nhau ở phạm vi ý nghĩa:

♦いえ mang ý nghĩa vật lý, xem ngôi nhà như một tòa nhà cụ thể

うち mang ý nghĩa trừu tượng


  • Ví dụ

(O) うちでは自分の部屋は自分で掃除することになっています。

(X) いえでは自分の部屋は自分で掃除することになっています。

Ở nhà tôi, căn phòng của ai thì người đó tự dọn dẹp.


→ Không thể đổi いえ cho うち, vì khi nói về “nhà”, họ không nói tới 1 ngôi nhà hình dáng cụ thể với gạch đá, mái ngói, mà chỉ đơn thuần muốn nói ở “nhà”của tôi [うちでは]. Tương tự ở câu sau chỉ có thể dùng うち chứ không dùng いえ.

  • Ví dụ

うちは5人家族です

Dịch: Nhà tôi có 5 người.


うち cũng có thể được sử dụng với ý nghĩa vật lý


  • Ví dụ 1:

来月いえを建てかえます。/ O 来月うちを建てかえます。

Dịch: Tháng sau, tôi sẽ xây lại nhà.

  • Ví dụ 2:

地盤沈下でいえが傾いた。/ O 地盤沈下でうちが傾いた。

Dịch: Vì sụt lún đất, nên nhà tôi bị nghiêng.


Vì vậy, thay vì nghĩ うち và いえ bổ sung nghĩa cho nhau, ta nên hiểu rằng うち có phạm vi về mặt ý nghĩa rộng hơn いえ

(Nguồn alc.co.jp)