HỌC TIẾNG NHẬT QUA NGÔN NGỮ NÓI TRONG TIẾNG NHẬT

Dưới đây là các từ dùng trong ngôn ngữ nói trong tiếng Nhật và cách nói tiếng Việt tương đương. Ngôn ngữ nói là cách diễn đạt tự nhiên, biểu đạt được thái độ, tâm trạng người nói hay mối quan hệ giữa người nói và người nghe.

Đọc tiếp HỌC TIẾNG NHẬT QUA NGÔN NGỮ NÓI TRONG TIẾNG NHẬT

Cùng gia đình Bò Ngu Bakaboo chinh phục tiếng Nhật