Lưu trữ theo thẻ: học bổng

Học Bổng Đặc Biệt Dành Cho Bậc Tiến Sĩ 2018

Trường Đại học Công nghệ Kochi đang có chương trình học bổng đặc biệt (Special Scholarship Program  – SSP) dành cho kì nhập học tháng 4/2018. Học bổng đặc biệt được trao tặng để sinh viên theo học chương trình học bậc Tiến sĩ tại Khoa Kỹ thuật.

Mục tiêu của SSP là để hỗ trợ và khuyến khích các sinh viên có năng lực học tập tốt đến từ Nhật Bản hoặc các quốc gia khác.

Trường Đại học Công nghệ Kochi (Kochi University of Technology – KUT) được thành lập vào năm 1997 như một trường dân lập. Trường hỗ  trợ, bao gồm các suất học bổng, giúp những sinh viên có năng lực học tập tốt có thể thỏa mãn đam mê và chạm tới được những mục tiêu nghề nghiệp của họ.

Các ứng viên phải đã có hoặc sẽ có bằng Thạc sĩ trước ngày đăng ký cho trường KUT. Các ứng viên phải có năng lực tiếng Anh tốt.

Bậc học: Tiến sĩ

Ngành học: Các suất học bổng được trao tặng tại Khoa Kỹ thuật.

Giá trị học bổng: 

 • Miễn 30.000 yên lệ phí thi đầu vào, 300.000 yên lệ phí đăng ký và 535.800 yên học phí một năm học.
 • Để hỗ trợ sinh hoạt phí, 150.000 yên/tháng sẽ được trả cho công trình nghiên cứu.
 • Được chi trả 150.000 yên cho chi phí đi lại và thời gian sống ban đầu (Chỉ sinh viên quốc tế không sinh sống tại Nhật Bản và/hoặc những đối tượng có yêu cầu tình trạng tạm trú tại Nhật là “Sinh viên” tại thời điểm đến Nhật)

Học bổng được trao tặng tại Nhật Bản.

Yêu cầu:

*Yêu cầu ứng tuyển cho học bổng:

 • Đã có hoặc sẽ nhận được bằng Thạc sĩ trước ngày đăng ký cho trường KUT.
 • Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký.
 • Có thành tích học tập xuất sắc và bằng Cử nhân, bằng Thạc sĩ loại tốt từ các trường đại học danh tiếng.
 • Có đủ kiến thức và kỹ năng nghiên cứu để tham gia vào một trong những dự án nghiên cứu được thiết kế.
 • Có năng lực tiếng Anh tốt.

Quốc tịch: Sinh viên Nhật Bản và Sinh viên quốc tế đều có thể ứng tuyển cho học bổng.

*Yêu cầu đăng ký chương trình học

 • Yêu cầu đầu vào: Đã có hoặc sẽ nhận được bằng Thạc sĩ trước ngày đăng ký cho trường KUT.
 • Kiểm tra đầu vào: Không yêu cầu.
 • Yêu cầu trình độ tiếng Anh: Có năng lực tiếng Anh tốt.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Ngày 15 tháng 09 năm 2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

– Chọn 1 trong 2 dự án nghiên cứu từ danh sách các dự án nghiên cứu của SSP.

– Hoàn thành và nộp toàn bộ văn bản yêu cầu qua đường bưu điện. Các văn bản yêu cần được liệt kê dưới đây phải được gửi đến Internation Relations Division trước hạn chót đăng ký. Các văn bản đã nộp sẽ không được hoàn trả lại. Cụ thể bao gồm:

 • Đơn đăng ký
 • Học bạ gốc của bậc Cử nhân.
 • Học bạ gốc của bậc Thạc sĩ.
 • Bằng Thạc sĩ gốc bằng tiếng Anh.
 • Các lĩnh vực đã nghiên cứu trước đây bằng tiếng Anh – tối đa 1 trang giấy.
 • Bản phác thảo nghiên cứu bằng tiếng Anh – Bản phác thảo về nghiên cứu mà sinh viên dự định thực hiện tại trường KUT, tối đa 1 trang giấy.
 • 2 bức thư giới thiệu kèm chữ ký.
 • Bản gốc giấy chứng nhận sức khỏe bằng tiếng Anh được cấp trong vòng 6 tháng.

Tải đơn đăng ký tại đây.

Xem thêm thông tin:

Xem thông tin chi tiết về học bổng tại đây.